dottle

n bumba la tumbaku lililobakia kwenye kiko.