doom

n 1 maangamizi, kifo, hukumu to go to one's ~ kufa, kuangamia. 2 (also ~'s day) siku ya hukumu ya mwisho, mwisho wa dunia, siku ya Kiyama. till ~'sday milele vt ~ (to) (usu, passive) hukumu. ~ed to misery -lioandikiwa tabu stories ~ed to oblivion hadithi za kusahaulika.