donkey

n 1 punda. ~ engine n injini ndogo ya mvuke (hasa kwenye meli). ~ jacket n koti fupi zito la mfanyakazi. donkeywork n kazi ya sulubu. ~'s years muda mrefu. that was ~'s ago ilikuwa zamani sana. 2 (stupid person) mpumbavu; mpuuzi. 3 (fig) talk the hind leg off a ~ bwabwaja.