domain

n miliki. 2 (fig) uwanja (wa elimu n.k.) that is my domain huo ni uwanja wangu. 3 (maths) kao.