doe

n sungura/swala/digidigi jike. ~s kin n ngozi ya sungura, swala, digidigi.