dodge

vt,vi 1 (piga) chenga, kwepa (ili usionekane, au usikamatwe). 2 tumia hila (werevu) ili kukwepa jambo n 1 chenga. 2 hila, ukwepaji. dodger n.