divine

2 adj 1 -a Mungu, kama Mungu; takatifu ~ service ibada takatifu. 2 (surpassing) (colloq) bora sana; -tukufu; -a fahari n mjuzi wa mambo ya Mungu (dini). divinity n 1 Uungu; Umungu; utukufu wa Mungu. 2 Divine n Mungu. 3 tawhidi, theolojia.