divert

vt ~ (from) 1 chepua. 2 (relieve, amuse) liwaza, burudisha. 3 potosha, vuta kwingine. diversion n 1 njia ya mchepuko. 2 (passtime) mchezo, liwazo, pumzisho. 3 (stratagem) mbinu (ya kuvutia macho kwingine), hila (ya kudanganya adui). diversionist n. diversionary adv.