ditto

n (abbr. do) 1 mshabaha ule ule. 2 kama kwanza, sawa sawa ~ marks alama za mshabaha. ~ somebody kubaliana na fulani, afiki hoja yake; sema kitu kilekile kama fulani. say ~ to (colloq) sema kitu kilekile kama; kubaliana na.