dither

vi 1 (arch) tetemeka. 2 (colloq) tapatapa, sita, shindwa kuamua la kufanya n mtetemeko; (colloq) hali ya kutapatapa, hali ya kushindwa kuamua la kufanya.