ditch

n handaki; mtaro, mfereji make a last ~stand linda/pigana mpaka mwisho; endelea mpaka mwisho. dull as ~ water -jinga kabisa vt 1 tengeneza/chimba/safisha handaki. 2 (sl) telekeza, acha, tupa he ~ed his old car alitupa mkweche wake. 3 tupa handakini.