district

n 1 wilaya ~ magistrate hakimu wa wilaya. 2 (of town) mtaa, kiambo. the D~ of Columbia jiji la Washington, eneo la serikali ya Muungano ya Marekani. 3 jimbo la uchaguzi.