distribute

vt ~ (to/among) 1 gawanya; gawa. 2 tandaza, sambaza. distributor n mgawaji; (electr) kigawi, distribyuta. distribution n 1 mgawanyo; ugawaji; maenezi, usambazaji. 2 (Maths) uenezaji. distributive adj -a kugawanya; -a kusambaza; -a kueneza. distributive share n hisa mgawanyo.