distinct

adj 1 (different) ~ (from) tofauti na these matters are entirely ~ from each other mambo haya yanatofautiana kabisa. 2 (clear) dhahiri, wazi, -liosikika kwa urahisi. distinctness n. distinctly adv. distinction n 1 kutofautisha; utofautishaji a ~ion without difference utofautishaji usio halisi. 2 tofauti. 3 (honour) heshima, sifa; hali ya kuwa bora a man of ~ion mtu wa sifa/heshima maalum gain ~ion pata sifa. 4 alama ya heshima, zawadi, nishani. distinctive adj -a kutofautisha; -a pekee ~ive features sifa bainishi.