dissipate

vt,vi 1 tapanya, tawanya; tawanyika; sambaza; sambaa. 2 (waste by extravagance) badhiri, fuja, fanya ubadhirifu/ufasiki. dissipation n utapanyaji; ubadhirifu. dissipated adj -a uasherati; badhirifu.