dissatisfy

vt -totosheleza, -toridhisha to be dissatisfied with living condition kutoridhika/kutoridhishwa na hali ya maisha. dissatisfaction n. ~ (with somebody/something)/(at doing something) kutoridhika, kutotosheka.