disrespect

n utovu wa heshima/adabu, ufidhuli, usafihi, ujuvi treat somebody with ~ -tomheshimu mtu, vunjia mtu heshima. disrespectful adj. disrespectfully adv.