disquiet

vt fadhaisha, tia wasiwasi, hamanisha, sumbua n fadhaa, wasiwasi, hamaniko; hangaisho. disquieting adj hamanishi. disquietingly adv. disquietude n wasiwasi.