dispute

vt,vi 1 ~ (with/against somebody) bishana; jadiliana. 2 jadili; pinga; saili (ukweli wa...). 3 shindana, tetea. disputable adj -enye mashaka, si hakika, si yakini, -enye kuzua mjadala. disputant n mshindani, mbishani; mkaidi. disputation n mashindano, majadiliano, mabishano. disputatious adj -kaidi; -gomvi; -bishi, -shindani n shindano (la maneno); mabishano, mzozo, ugomvi. in ~ inayogombaniwa trade ~ mgogoro wa kazi. beyond/past all ~ si jambo la kushindania, jambo linalokubaliwa, lisilo mjadala. without ~ bila mgogoro/ubishi.