disproportion

n kutolingana, kutowiana, ukosefu wa urari. disproportionate adj -siolingana.