disport

vt ~ oneself (formal) chezacheza, jifurahisha, jiburudisha (majini, juani n.k.).