displease

vt chukiza; kasirisha; udhi, kera. be ~d with something topendezwa/ kerwa na jambo fulani. displeasing (to) adj -a kero, -a chuki, -a maudhi. displeasure n chuki, maudhi, kero.