display

vt 1 onyesha. 2 tandaza, pamba (ili kitu kionekane waziwazi) n 1 maonyesho. 2 (show off) takabari, kukoga; mikogo.