dispatch/despatch

vt ~ to 1 (of errand) tuma; (of material) peleka. 2 maliza (k.m. kazi chakula n.k.) haraka. 3 ua; fisha; nyonga n 1 haraka; kufanya upesi, wepesi; ufanisi. 2 barua, waraka, ripoti inayopelekwa na kijumbe. 3 upelekaji, utumaji (wa barua, waraka, ripoti). 4 uuaji, ufishaji. ~er n msimamizi wa usafirishaji ~ boat mashua ya kupelekea barua ~ book kitabu cha barua za mkono ~-box sanduku la kuchukulia nyaraka za serikali ~-rider mtu apelekaye habari kwa pikipiki