disoblige

vt (formal) 1 kataa kusaidia/ kufikiria wengine. 2 bughudhi, -tojali (matakwa, haja) ya mwingine. disobligingly adv.