dismiss

vt ~ (from) 1 fukuza, ondosha (hasa katika kazi). 2 (allow to go) ruhusu, fungulia. 3 toa fikrani, puuza; (leg) futa, tupilia mbali the judge ~ed the case jaji alifuta kesi. 4 (of cricket) toa. dismissal n. dismissible adj.