dislodge

vt ~(from) 1 ng'oa, ondoa (kwa kutumia nguvu) toka mahali pake. 2 fukuza (toka mafichoni).