disinherit

vt toa katika urithi, nyima mrithi haki ya kurithi. disinheritance n.