disinflation

n udhibiti wa mfumuko wa bei (ambapo bei na mishahara havipandi na kushuka ovyoovyo).