disillusion

vt ondosha fikra dhanifu/njozi/ruya, disillusioned adj -lioishiwa imani/ hamu, -lioachana na njozi. disillusionment n.