dishonour

vt 1 aibisha, fedhehesha; tahayarisha. 2 (refuse to redeem) -totekeleza (ahadi, deni); kataa kulipa (hundi, hawala); (of a bank) ~ a cheque kataa kulipa fedha ya hundi, -totambua hundi n 1 aibu, hizaya, fedheha. 2 kukataa notice of ~ notisi ya kukataa. dishonourable adj. dishonourably adv.