disgorge

vt 1 tapika; kokomoa; (fig) (yield up) rudisha (kitu kilichotwaliwa kwa makosa). 2 (of rivers etc.) mimina.