disfranchise

(also disenfranchise) vt 1 nyima haki ya uraia (hasa haki ya kupiga kura). 2 nyima jimbo, haki ya kuchagua Mbunge. disfranchisement n.