disestablish

vt ondolea hadhi ya taasisi, vunja uhusiano (kati ya taasisi na serikali). disestablishment n.