discourse

n hotuba, mhadhara; mahubiri hold a ~ with (formal) wa na mazungumzo ya makini na vi ~ upon hutubia, toa mhadhara, hubiri. discourteous adj -sio na heshima, adabu, staha. discourtesy n.