discount

n kipunguzo, turuhani. (of goods) at a ~ kwa bei nafuu, isiyopatikana kwa shida, aheri. ~ broker n dalali, mlanguzi; (fig) -sio na thamani Is justice at a ~ these days je haki haithaminiwi siku hizi vt 1 punguza bei. 2 lipa, pokea thamani ya sasa ya hawala isiyotazamiwa kulipwa bado. 3 -toamini kabisa kabisa; puuza, chukulia ilivyo. ~ able adj.