discomfit

vt 1 fadhaisha, aibisha, bumbuaza; udhi. 2 (baffle) kanganya. 3 fanya mipango ya mtu ivie, tibua mipango. (roust) (arch.) shinda kabisa. discomfiture n.