disclaim

vt kana, kanusha; (legal) kataa haki. disclaimer n 1 kanusho, katao la haki/dai. 2 hati ya kukataa.