disbar

vt toa kwenye uwakili, fukuza, achisha uwakili.