disagree

vi ~ (with) 1 -tokubaliana na, toafikiana, tofautiana. 2 dhuru; -tofaa this food ~s with me chakula hiki kinanidhuru. disagreeable adj 1 -siopendeza, -enye kusumbua, baya. 2 -enye hasira, kali. ~ ableness n. disagreeably adv. disagreement n.