disaffected

adj -sioridhika, -a kukosa/ kupoteza imani; asi. disaffection n chuki (hasa ya kisiasa), kukosa imani.