disability

n 1 udhaifu; upungufu, ulemavu be under a ~ -wa na upungufu (fulani). 2 kilema permanent ~ kilema cha kudumu; kutoweza legal ~ kutoweza kisheria. disable vt 1 lemaza. disabled adj lemavu. disabled soldier n askari mlemavu (aliyeumia vitani). 2 nyima/ondolea uwezo. disablement n.