dirt

n 1 uchafu; taka; ukoko the compound was covered with ~ eneo lilitapakaa/jaa uchafu. 2 udongo, kifusi a ~ road (US) barabara ya udongo. as cheap/common as ~, duni, -a hali ya chini. fling/throw ~at somebody haribu sifa za mtu, kashifu. treat a person like ~ dharau mtu. ~ farmer n (US) mtu anayefanya kazi zake zote. ~ cheap adj rahisi sana. 3 mawazo/ mazungumzo machafu. dirty adj 1 chafu, -enye taka. 2 (of the weather) -enye upepo mwingi, -a mvua nyingi. 3 -enye mawazo/mazungumzo machafu; -enye matusi. 4 choyo; -sio na heshima. dirty vt,vi chafua, tia taka. do the ~y on somebody/play a ~y trick fanyia vibaya/hila. give a disappoint ~y look angalia vibaya/kwa jicho kali. wash one's ~y linen in public fichua hadharani siri za ndani. ~ily adv.