dire/direful

adj 1 -a kutisha, -a kuogofya, -enye misiba, -baya. 2 kubwa sana.