diphtheria

n (med.) dondakoo: ugonjwa wa koo unaoambukiza ambao husababisha kupumua kwa shida. diphtheritic adj.