dint

n 1 see dent. 2 by ~ of kwa kufanya; kwa kutumia; kwa sababu ya he succeeded by ~ of hard work amefaulu kwa kufanya kazi kwa bidii.