dilute

vt 1 zimua. 2 (fig) fifilisha, fifiliza ~ skilled labour changanya vibarua na wataalamu badala ya kuajiri wataalamu peke yao. dilution n. diluent adj -a kuzimulia, zimulifu, -liozimuliwa n kizimuo.