dilly-dally

vi sitasita; poteza wakati, fanya ajizi.