dilemma

n mtanziko (hasa katika kuchagua moja katika mawili) you are on the horn of a ~ huna budi kuchagua, ukipenda usipende.