dike/dyke

n 1 handaki; mfereji. 2 boma (la kuzuia maji yasienee yakifurika). 3 (fig) kizuio vt zuia kwa boma.